Beskrivning

Fl. är yrkesbeteckningen/binamnet sköldare ’vapensmed’. En Laurentius Skyoldæræ omtalas 1326 i Karis.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skiöldaraby 1405

Skioldargordh 1547

Sköldargord 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.