Beskrivning

Byn räknades under 1500-talet ibland till Fagernäs. Den finns inte längre kvar, men skogsområdet norr om F. heter Granhammarskogen. Med hänsyn till de gamla skrivningarna med e, ä verkar det troligt att fl. är grän ’gran’. Sl. är ordet hammar ’bergs- eller moränbacke med ofruktbar jordmån’.

Namnelement

grän, gran Ordet gran uppträder i de finlandssvenska och många andra skandinaviska dialekter med ä-vokal: grän, eller efter vokalförlängning grä:n. Formens uppkomsthistoria är densamma som för birke vid sidan av björk. Ett ämnesnamn (*granja) har bildats, och i detta fall trängt undan det ursprungliga trädnamnet. Fries 1957:229 ff. Men också detta, gran, används i åländska och andra dialekter (Ordbok över Finlands svenska folkmål). Man kan spekulera över varför Grännäs är så vanligt som by- och även gårdsnamn. Har det haft någon symbolisk innebörd av t.ex. isolation och frid eller eventuellt bara ansetts vackert? Ett modenamn verkar det hur som helst ha varit.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Grönhammar 1541

Grenhamar 1553

Grenhammer

Grönhamar 1557

Grannhamar

Grennhamar 1558

Gränhammar 1584

Se även

Fagernäs Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.