grän, gran

Ordet gran uppträder i de finlandssvenska och många andra skandinaviska dialekter med ä-vokal: grän, eller efter vokalförlängning grä:n. Formens uppkomsthistoria är densamma som för birke vid sidan av björk. Ett ämnesnamn (*granja) har bildats, och i detta fall trängt undan det ursprungliga trädnamnet. Fries 1957:229 ff. Men också detta, gran, används i åländska och andra dialekter (Ordbok över Finlands svenska folkmål). Man kan spekulera över varför Grännäs är så vanligt som by- och även gårdsnamn. Har det haft någon symbolisk innebörd av t.ex. isolation och frid eller eventuellt bara ansetts vackert? Ett modenamn verkar det hur som helst ha varit.

Förekomster

Åland

Saltvik: Grän Lemland: Granboda Föglö: Granboda

Åboland

Nagu: Grännäs Pargas: Granvik

Nyland

Borgå: Grännäs Degerby: Enhammars bol Grankulla: Grankulla Kyrkslätt: Grännäs Pojo: Grännäs Sibbo: Granö Sjundeå: Grännäs Snappertuna: Grönhammar

Karelen

Vederlax: Grännäs

Kartan kommer att få svensk text inom kort.