Beskrivning

Har endast en kort tid tillhört Snappertuna, tidigare och numera Karis, Fl. domare som yrkesbeteckning och/eller binamn, sl. gård.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Domarby 1461

Domargårdh 1513

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.