Beskrivning

Fl. ovan ’ovanför’, sl. malm.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

malm I betydelsen ’sandig skogsmark, grusås’ och liknande påträffas ordet malm-, fsv. malmber, i hundratals nyländska ortnamn, och ensamt eller som sl. också i en handfull bynamn. Det är ortnamnsbildande också i Stockholmstrakten m.fl. Granlund 1956:92, Valtavuo-Pfeifer 1998:115 f.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Öffuermalm 1549

Offuanmalm 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.