Beskrivning

Innebörd: ”ovanför eller bortom moderbyns Sålis åker”. Hellberg 1987:175.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Offuanåker 1483 *

Åffuan åker 1544

Se även

Sålis Saltvik

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.