Beskrivning

En del av Laby, numera ett hemman. Namnet åsyftar givetvis läget vid stranden.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Äldre belägg

Strand 1537

Se även

Laby Saltvik

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.