Beskrivning

Ursprungligen namnet på en vik, antagligen våra dagars Kvarnviken. Fl. Salt- har antagits vittna om medeltidens uppblomstrande salthandel. Hellberg 1987:124 ff. med hänv. till många diskussionsinlägg.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Salthwik

Saltviik 1322

Saltwik 1346

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.