Beskrivning

Kärrbacka har legat mellan Degerby och Läpp och motsvaras av dagens Tjäderbacka (Gardberg 1968:58). Beläggserien visar en fortgående utveckling av uttalsformen. Det problematiska elementet i namnet är Kägra. Namnet Kägra finns också i Bromarv. Möjligen har orterna haft anknytning till varandra.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Källor

Gardberg, John, 1968: Karis socken från forntiden till våra dagar. V. Vasatiden och karolinska tiden. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kegra 1511 *

Keggre 1515

Kägrebacka 1526 *

Kägre 1533

Käärbacka 1540

Keerbacka 1541

Kiærebacka 1558

Se även

Degerby Karis

Kägra Bromarv

Läpp Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.