Beskrivning

Fl. i Barkarböle är yrkesbeteckningen barkare ’garvare’. Den finska motsvarigheten till namnet är Barkala, och eftersom byn ligger vid gränsen till finskt område har den finska formen blivit gällande också i svenskan.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Barka 1410 *

Barkarböle 1549

Andra språk

Finska: Barkala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.