Beskrivning

Fl. tycks vara en kortform (*Berne?) av Bernhard, sl. -näs, antagligen som beteckning för bebyggd plats. Mansnamnet är belagt i trakten: Bernhard Bernhardinpoika 1500-t. och ligger väl även till grund för släktnamnet Päärni i Kymmene. Rosén 1960:108, 123, Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Rosén, Ragnar, 1960: Kymijoen suuseudun asutushistoria, Kymenkartano. I: Kymin historia. I, s. 85–283. Kouvola.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Bärnesby 1544

Bäärenäs by 1551

Berneesby 1554

Biernes by 1558

Sumila 1584

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.