Äldre belägg

Bredhfors by 1551

Bredffårs by 1552

Bredfårsby 1553

Laijakoskiby 1582

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.