Beskrivning

Det svenska namnet har antagligen tillkommit som en översättning 1556-57 när Kymmenegård blev kungsgård. Det har knappast varit i folkligt bruk. Rosén 1960:134.

Källor

Rosén, Ragnar, 1960: Kymijoen suuseudun asutushistoria, Kymenkartano. I: Kymin historia. I, s. 85–283. Kouvola.

Äldre belägg

Bergfors by 1561

Bergfors 1562

Kalliokoski 1556

Se även

Kymmenegård Kymmene

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.