Beskrivning

Nu Kyminkartano. Egendomens förste ägare Erengisle Sunesson, överlät den till Bo Jonsson Grip, som 1380 donerade den till Vadstena kloster. På 1500-talet blev Kymmenegård kungsgård och först då tycks också efterleden -gård ha tagits i bruk. Vanligen antas att byn och egendomen har fått namn efter den stora älven. Men det är inte uteslutet att förhållandet är det motsatta. Se Kymmene.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Äldre belägg

Kymmenæ 1380

Kymena

Kymmena 1388

Kymmenna 1442

Kymene

Kymmene 1443

Kymmene cronegodz 1541

Kymmene ntl 1544

Se även

Kymmene Kymmene

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.