Beskrivning

Stornevitto motsvarar våra dagars Saksala. Ett Saxaby upptas 1556, fl. saxe ’saxare, tysk’. Någon trovärdig förklaring till namnet har inte getts. Ett tyskt *Neuvitte har bl.a. Rosén (1960:101) spekulerat i. Kanske bygger bynamnet på ett tillnamn. Se Lillnevitto, Veckelax.

Källor

Rosén, Ragnar, 1960: Kymijoen suuseudun asutushistoria, Kymenkartano. I: Kymin historia. I, s. 85–283. Kouvola.

Äldre belägg

Neffuitho ntl 1543

Näuottaby 1544

Stor neffuitte by 1551

Stoor newotby 1554

Storneuitby 1555

Se även

Lillnevitto Veckelax

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.