Beskrivning

Mansnamnet Eskil, fi. Esko är utgångspunkten. Sl. -berg har införts i syfte att skapa ett mer herrgårdslikt namn. Ännu in på 1800-talet skrivs det Eskilsby. Uusi suomalainen nimikirja.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Eskelsby 1544

Eskoila by 1551

Eskilsby

Eskola 1556

Andra språk

Finska: Eskola

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.