Äldre belägg

Kynnar

Kynnara by 1417

Kynnar 1417 *

Kynnarby 1478

Kinnarvijk 1561

Kinnars 1567

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.