Äldre belägg

Göxby 1530 *

Göckis

Göx 1534

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.