Beskrivning

Ett ungt namn som tillskapades i samband med att ägor från Nackböle, Grisans, Paturs och Dansbacka slogs samman till en by och egendom.

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

Se även

Dansbacka Sjundeå

Grisans Sjundeå

Nackböle Sjundeå

Paturs Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.