Äldre belägg

Engeuik 1535

Engeuicksby 1540

Engeuick 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.