Beskrivning

Ett engångsbelägg: Bertill Knuttzson i Bessnoos boll i Porkala. Ingen tolkning föreligger. Möjligen finns ett samband med namnet Bässnäs (näs har ersatts med nos!), vid norra ändan av sjön Juusjärvi (Nina Martola).

Namnelement

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

Äldre belägg

Bessnoos boll 1583

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.