Beskrivning

Gavelsbacka är ett äldre namn på Sundsberg. En Lasse Gaffwell var nämndeman i Esbo 1433. Samma binamn är belagt i Tenala, där en Gorder Gaffuel var nämndeman 1410. Binamnet ingår säkert även i Gavelsbacka. Det hör antagligen till ordet gavel.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Äldre belägg

Garssbacka

Gawelsbacka 1541

Gaffuelsbacka 1542

Gauelsbacka 1543

Se även

Sundsberg Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.