Beskrivning

Kyrkan står på en liten upphöjning men är omgiven av slätmark. Namnet avser väl därför ”slätten där kyrkan står”. Kyrkplatsnamnet har blivit bygde- och sockennamn (Andersson 1987:94).

Namnelement

kyrka Ordet kyrka ingår som fl. i en mängd namn av olika slag. Det kan vara fråga om platser där en kyrka står eller har stått eller t.o.m. endast varit synlig på avstånd eller om mark som tillhör eller har tillhört kyrkan. Namnet Kyrkbyn har ofta ersatt ett äldre namn som blivit namn på en socken.

Källor

Andersson, Thorsten, 1987: Olika typer av sockennamn. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 91–97. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Äldre belägg

Kirkeslæth

Kyrkioslæth 1330

Kirkensleth

Kyrkeslete 1335 *

Kirckeslätt 1472 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.