Beskrivning

Av ett mans(bi)namn Storm. Storms uppkom när Pålsby delades (Nummelin 1930:649).

Källor

Nummelin, Arvid, 1930b: Korta hemmanshistoriker. I: Jansson, Algot..., s. 547–672.

Äldre belägg

Storms 1586

Se även

Pålsby Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.