Beskrivning

Fl. är mansnamnet Ö(dh)vidher, sl. skog. Thors 1959:104. Samma mansnamn ingår i Övitsby i Sjundeå.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Eviskog

Eväsko

Öviskogh 1532

Edzskog 1535

Aweskog bol

Eueskog bol 1540

Öuisskog 1541

Öwiskog 1541

Se även

Övitsby Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.