Beskrivning

”Eurabornas åmynning”. Jfr Eura. Fi. Eurajoki. Saxén 1905:194.

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Euraåminne

Äldre belägg

Effrabominne 1344

æffrabomynne 1346

Andra språk

Finska: Eurajoki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.