Beskrivning

Kivike uppträder i handlingarna 1541– 46 avseende byn Ingels. Till formen påminner namnet om flera östnyländska namn på -ike < joki ’å’. Således *Kivijoki ’Stenån’, vartill bynamnet Kivikylä, som 1540 återges med den svenska formen Steinby.

Äldre belägg

Kijffuike 1541

Kiuike 1542

Kiuikylä 1546

Se även

Ingels Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.