Äldre belägg

Näset 1556

Näsedh 1558

Nesset 1560

Se även

Frodanäs Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.