Beskrivning

Namnet uppträder endast två gånger. Det utgår säkerligen från ett mansnamn. Ett Gram är sporadiskt belagt i fsv. och även i Danmark förekommer det.

Äldre belägg

Grans 1593

Grams 1595

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.