Beskrivning

Fl. är sannolikt mansnamnet Bote, kortform av Botvid. Senare har av naturliga skäl en anknytning skett till ordet båt.

Äldre belägg

Botuik 1476

Botheuik 1538

Bottheuik 1540

Bootewick 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.