Beskrivning

De äldsta beläggen ger ingen speciell grund för att i fl. se genitiv av ordet båt, fast det i ett viknamn kunde te sig naturligt. Ordet brukar som fl. inte stå i s-form (dock: båtshamn). En annan möjlighet är ordet bås ’kreatursbås’ men också, i t.ex. björnbås ’fälla för björnar’, som är sällsynt men inte okänt i Finland. Skrivningarna med -t kan vara tolkningsförsök. Granlund 1956:102. Ett personnamn tycks ingå i Båtsmora, Karis.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Boxsuik 1553

Båsuic 1556

Booswick 1558

Botzuick 1565

Se även

Båtsmora Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.