Beskrivning

Fl. kortformen Gumme, av Gudhmund, sl. täkt ’intaga, nyodling, röjning’ som ingår även i Täkter i Ingå och Täktom i Bromarv. Granlund 1956:309 o. hänv., Harling-Kranck 1990:151 f.

Källor

Harling-Kranck, Gunilla, 1990: Namn på åkrar, ängar och hagar. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 565. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Gumtecht 1460 *

Gumtächt 1481 *

Gomtectby 1540

Se även

Täkter Ingå

Täktom Bromarv

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.