Beskrivning

Malm är sannolikt ursprungligen ett naturbetecknande namn. Ordet malm ’jämn, sandig (oftast höglänt) skogsmark’ har varit vanligt i nyländska dialekter och ingår i många ortnamn. Granlund 1956:92.

Namnelement

malm I betydelsen ’sandig skogsmark, grusås’ och liknande påträffas ordet malm-, fsv. malmber, i hundratals nyländska ortnamn, och ensamt eller som sl. också i en handfull bynamn. Det är ortnamnsbildande också i Stockholmstrakten m.fl. Granlund 1956:92, Valtavuo-Pfeifer 1998:115 f.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Malm 1543

Malmby 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.