Beskrivning

Borg förekommer som by 1540–56 men uppgår därefter i Mellungsby. Som skattehemman där skrivs det Borgs, utt. bårgis. Namnet kommer av den fornborg, den s.k. Slottsbacken, som ligger i närheten. Granlund 1956:143 f.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Borg 1540

Se även

Mellungsby Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.