Beskrivning

Betoningen på senare leden i namnet har väl övertagits från stadsnamn som Fredrikshamn, Köpenhamn. Sandhamn är numera en del av Helsingfors. Sandig botten eller strand har motiverat fl.

Äldre belägg

Santhaven 1429 *

Sandhaffn 1431

Sandhamffn 1509

Sandhampn 1548

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.