Beskrivning

Fl. är sannolikt ett tillnamn Stubbe som ingår även i andra namn: Stubböle, Degerby, Stubby, Sjundeå, m.fl. En annan möjlighet är subst. stubbe, som i så fall skulle erinra om att skogen på platsen någon gång huggits ned. Stubbacka antas ha varit gemensamt namn för Vinikby och Brutuby (Voionmaa 1950:95).

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Äldre belägg

Stobbacka 1556

Ståbbacka 1571

Se även

Brutuby Helsinge

Stubböle Degerby

Stubby Sjundeå

Vinikby Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.