Beskrivning

Av tillnamnet Bock och backa som gårdsbeteckning. En Per Larenson Bok uppträder vid ting i Helsinge 1511. Det finns en frälseätt med namnet Bock, och det har antagits att även Bocksbacka minner om denna. Voionmaa 1950:93.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Källor

Voionmaa, Väinö, 1950: Helsingin seudun historia ennen kaupungin perustamista. Helsingin kaupungin historia. I. Helsinki.

Äldre belägg

Booxbacka 1556

Boxbacka 1560

Boxebacka 1566

Buxbacka 1568

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.