Beskrivning

Av oklart ursprung och säkerligen i denna form finskt. Ett släktnamn Talja är känt från Karelen och Satakunta. Uusi suomalainen nimikirja. Man har också tänkt sig att bakom namnformen döljer sig ordet dal, inlånat i finskan. Knappast troligt. Kepsu anför 1500-talsbelägg som talleghe buw. Han avvisar på saklig grund härledningen från sv. dal och tänker sig att den å, som nu kallas Rutiån, har tjänat som vinterväg och hetat *Talvijoki ’Vinterån’, varav svenskt Tali (2005:163). Något liknande fall har inte uppvisats. Suomalainen paikannimikirja anser namnet oförklarat (2007).

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Kepsu, Saulo, 2005: Uuteen maahan. Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 1027. Helsinki.

Äldre belägg

Taliby 1540

Talliby 1544

Talleby 1545

Tali 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.