Beskrivning

Någon klar tolkning föreligger inte. Det finns såsom Granlund påpekar andra avledningar på -ing, -ung i området, personsyftande men med -s i sammansättningsfogen (Sottungsby). Eventuellt är Villinge infört, t.ex. från Uppland där det är sockennamn. Annorlunda hos Westman med hänvisningar (1935:385). Många former av namnet Wilhelm uppträder i Finland, och det torde inte vara omöjligt att sammanbinda Villinge med dessa. Jfr Uusi suomalainen nimikirja.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Villingby 1544

Villingh 1545

Willingh 1551

Se även

Sottungsby Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.