Äldre belägg

Buskaby 1447 (?)*

Boxby 1532 *

Bucksby 1540

Bocks 1588

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.