Beskrivning

Fl. är genitiv pluralis av ett släktnamn Palm(e) eller gen. sing. av Palme. Det fanns en Hinriich Palm i Sjundeå 1541(Granlund 1965:91 ff.). Beträffande personnamnets ursprung har olika teorier framställts. Kerkkonen (1945:96 f.) anser att det vittnar om kontakter med Estland, Brenner hänvisar till dialektens palm ’vide, sälg’ (1955:426). Ett samband med Bibelns palmer, palmträd kan anas, jfr även segerpalm (SAOB S 1665). Som soldatnamn förekommer ordet ofta (Uusi suomalainen nimikirja: Palmu).

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Brenner, Alf, 1955: Sjundeå sockens historia. II. Hangö.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Kerkkonen, Gunvor, 1945: Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 301. Helsingfors.

Äldre belägg

Palmegord 1534

Palmgård 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.