Beskrivning

Kopula är finskt och bildat till personnamnet Kopo, av Prokopios, med suffixet -la. Kopo är i huvudsak östfinskt, men det är belagt även i Ulvsby 1419 och på 1500-talet i Tavastland, dit det antas ha spritt sig med savolaxiska nybyggare. Brenner 1955:345, Ritva Liisa Pitkänen, Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Brenner, Alf, 1955: Sjundeå sockens historia. II. Hangö.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kopo 1538

Kopa 1552

Kopu 1555

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.