Äldre belägg

Wadaby 1555

Wadh

Wadhzby 1556

Wadet 1558

Se även

Karuby Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.