Beskrivning

Smedsede ligger ett stycke öster om Edis, och samma ed(e) åsyftas här. Ett annatSmedsede finns i Tenala.

Äldre belägg

Smedzby 1585

Smedz 1588

Smedzeijde 1592

Smedzby på eede 1595

Se även

Edis Kyrkslätt

Smedsede Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.