Beskrivning

Namnet är numera försvunnet, men det bör ha varit liktydigt med *Brännberget, ’berget där det har varit en (skogs)brand’. Till Brendberg hörde bl.a. Masaby och Bobäck (Nummelin 1930b:622).

Källor

Nummelin, Arvid, 1930b: Korta hemmanshistoriker. I: Jansson, Algot..., s. 547–672.

Äldre belägg

Brendebergs bol 1451

Brendebergh 1538

Brändbergz bol 1556

Se även

Bobäck Kyrkslätt

Masaby Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.