Beskrivning

Ännu 1805 hette byn Gavelsbacka. Sundsberg ligger på en f.d. ö i det vattendrag som benämns Sundet, trots att allt som återstår är en bäck med sanka stränder.

Se även

Gavelsbacka Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.