Beskrivning

Grundträsk är ett naturnamn och inte den enda insjön med samma namn i Nyland. Byn har övertagit dess namn.

Namnelement

träsk Ett femtontal bynamn innehåller ordet träsk, antingen som enda led eller som fl. eller sl. Det ingår i över tusen namn med annan syftning, mest naturnamn i Finland (Valtavuo-Pfeifer 1998:196). Betydelsen är ’insjö’. Många träsk har med tiden blivit sankmarker eller dikats ut. Ordet har östlig utbredning inom det svenska språkområdet, speciellt i östra Mellansverige, och har säkerligen därifrån införts till Finland. Det antas vara av ljudbeskrivande ursprung. Jonsson 1966:36, Slotte 1978:113 f., Pamp 1988:98, Kiparsky 1969 (ryskt lånord?).

Äldre belägg

Grwntreskæ bol 1451

Grundhtresk 1532 *

Gruntresk 1535

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.