Beskrivning

Viken som byn har uppstått vid heter nu Andersbergsviken efter egendomen Andersberg som finns i byn, och som i nyare tid har fått status av bynamn. Officiellt heter byn dock fortfarande Bredvik. Solstrand 1940:19.

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Bredeuick 1540

Breijdwick 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.