Beskrivning

Tillnamnet Bagge och gård. Det förra bärs av en känd frälsesläkt, men har också annars förekommit som binamn. På 1500-talet innehades Böle i Karis av Tor Bagge (Anthoni 1970:364).

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Anthoni, Eric, 1970: Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 442. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Baggagardh 1405

Bakgarden ca 1515

Baggegord

Baggord 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.