Beskrivning

Som önamn är Bågaskär inte ovanligt. Fl. är väl ordet båge, oklart med vilken syftning. Saxén räknar även med möjligheten av ett personnamn Boghi (1905:201). Valtavuo-Pfeifer anser att personnamnet är alltför osäkert för att kunna komma i fråga. Hon räknar i stället med ordet båge som fl., syftande på öns form (1975:125).

Källor

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Valtavuo-Pfeifer, Ritva, 1975: Svenska skärgårdsnamn i norra Satakunta. Folkmålsstudier XXV.

Äldre belägg

Bogaskär 1675

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.